A fresh way of living

Aandacht voor het milieu

Combilo gaat zorgvuldig om met de leefomgeving en streeft continu naar verbeteringen van het milieu én het voorkomen van vervuiling. We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en geven daarin graag het goede voorbeeld. Dit betekent dat we bij het bepalen van ons beleid het milieu altijd in ogenschouw nemen en zo duurzaam mogelijk handelen. Deze manier van ondernemen wordt onderstreept met de ISO 14001 certificering waar Combilo sinds 2014 over beschikt. Hier zijn we trots op! Meer weten? Onze beleidsverklaring is op te vragen bij Tineke Ottenheijm, t.ottenheijm@combilo.nl.

Download hier ons ISO 14001 certificaat.

 

 

Continue verduurzamen

Combilo formuleert én realiseert jaarlijks een aantal milieudoelstellingen. Dit heeft inmiddels geleid tot behoorlijke besparingen. Bij de bouw van de nieuwbouwhal is er rekening mee gehouden dat we 4.000 zonnepanelen konden plaatsen. Deze zijn begin 2019 in gebruik genomen. Uitgaande van de huidige stroombehoefte zijn we hiermee voor minimaal 40 procent zelfvoorzienend! In combinatie met diverse energiebesparende maatregelen als ledverlichting en een energiezuinige koel- en verwarmingsinstallatie hebben we afgelopen jaren aanzienlijk bespaard op het elektra- en gasverbruik. Daarnaast bestaat ons wagenpark uitsluitend uit Euro 6 vrachtwagens en volgen onze chauffeurs regelmatig een rijstijltraining, waarmee we de CO2-uitstoot zoveel als mogelijk verminderen. Last but not least, voor onze koelinstallatie gebruiken we milieuvriendelijke koudemiddelen. Door ieder jaar onze doelstellingen te evalueren en nieuwe doelen vast te leggen, blijft duurzaamheid hoog op onze agenda staan.