contact

Kwaliteit

Hoge kwaliteitsnormen

Onze werkprocessen vallen binnen de strenge normen van onze kwaliteitscertificeringen: BRC-food, IFS Food, beide onaangekondigd, QS Wholesale, GlobalGap Chain of Custody, PlanetProof ketenborging en Bio. 

Een deskundig kwaliteitsteam houdt intern de collega’s fris en scherp. Dagelijks voeren we overleg met onze leveranciers en logistieke partners over kwaliteit en voedselveiligheid. Doordat veel kasgroenten van eigen telers komen, zijn we er zeker van dat de hoge kwaliteitsnormen gerespecteerd worden. Uiteraard spelen we graag en actief in op aanvullende kwaliteitseisen van onze afnemers. De hele keten moet waarborgen dat de van nature kwetsbare agf-producten met de grootste zorg behandeld worden.

De hygiëne en voedselveiligheid van al onze agf-producten staan geen seconde ter discussie bij Combilo. Continu monitoren we de voedselveiligheid. Daarnaast laten we onafhankelijke laboratoria zeer frequent steekproeven uitvoeren. Daarbij worden de producten getest op microbiologische en chemische gevaren. Een ander essentieel onderdeel van het kwaliteits- en voedselveiligheidsbeleid is ons geavanceerde tracking-en-tracing-systeem. De producten die wij leveren zijn traceerbaar van teler tot en met de eindafnemer. De Nederlandse en buitenlandse telers met wie Combilo werkt, moeten zich conformeren aan de productie-eisen die voortvloeien uit GLOBAL G.A.P. certificeringen.