Kontakt

Jakość

Wysokie normy jakości

Na każdym etapie naszej pracy spełniamy surowe normy następujących certyfikatów jakości: BRC-food, IFS Food, both unannounced, QS Wholesale, GlobalGap Chain of Custody, PlanetProof chain assurance oraz Bio.

Specjalny zespół ds. jakości dba o to, aby pracownicy byli świadomi i uważni. Konsultujemy się również stale z naszymi dostawcami i partnerami logistycznymi na temat jakości i bezpieczeństwa żywności. Ponieważ wiele warzyw szklarniowych pochodzi od naszych własnych producentów, mamy pewność, że wysokie normy jakości są przestrzegane. Oczywiście chętnie i aktywnie reagujemy na dodatkowe wymogi jakościowe naszych odbiorców. Cały łańcuch logistyczny musi gwarantować, że z natury wrażliwe na uszkodzenia warzywa i owoce są traktowane z zachowaniem największej staranności.

Higiena i bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich naszych warzyw i owoców nie podlega w Combilo nigdy żadnej dyskusji. Stale monitorujemy bezpieczeństwo żywności. Ponadto bardzo często zlecamy niezależnym laboratoriom wykonywanie wyrywkowych kontroli, podczas ktorych produkty są testowane pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych. Innym podstawowym elementem naszej polityki jakości i bezpieczeństwa żywności jest zaawansowany system śledzenia produktów. Dostarczane przez nas produkty można śledzić począwszy od ich producenta aż do odbiorcy końcowego. Holenderscy i zagraniczni producenci, z którymi współpracuje Combilo, muszą działać zgodnie z wymogami produkcyjnymi wynikającymi z certyfikatów GLOBAL G.A.P.