Kontakt

Warunki ogólne

W odniesieniu do wszystkich naszych ofert i umów zastosowanie mają nasze warunki zakupów i warunki sprzedaży, które są zdeponowane w Izbie Handlowej pod numerem 53122887. Mogą Państwo pobrać te warunki jako plik PDF i otworzyć go przy użyciu programu Acrobat Reader. 

Firma Combilo b.v. z największą starannością podchodzi do wiarygodności i aktualności publikowanych danych. Wystąpienie nieprawidłowości nie jest jednak wykluczone. Firma Combilo b.v. oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa, sprzedawcy danych i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowości oraz problemów spowodowanych lub połączonych z rozprzestrzenianiem informacji przez Internet, a także szkody spowodowane awariami technicznymi.