Kontakt

Zastrzeżenie

Pomimo naszych starań i szczególnej uwagi poświęcanej naszej stronie wciąż występuje ryzyko, że informacje na niej zawarte mogą okazać się niepełne lub też niewłaściwe. Korzystanie z informacji uzyskanych na niniejszej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacje na niniejszej stronie są okresowo uzupełnianie. Ewentualne zmiany są od razu widoczne, a ich wprowadzenie nie jest podawane do wiadomości publicznej.

Osoby odwiedzające tę stronę nie mogą udostępniać ani powielać żadnych treści na niej zapisanych bez naszej zgody. Pod niniejszym rozumie się powielanie treści i/lub udostępnianie ich poprzez publikację w sieci (komputerowej).

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, z dowolnych przyczyn, wynikające lub mające związek z wykorzystaniem strony oraz informacji na niej zawartych, a także spowodowane brakiem możliwości konsultacji treści na stronie. Ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio jako skutek wykorzystania treści uzyskanych za pośrednictwem strony.

Strona jest zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i nie gromadzi żadnych danych osobowych.