A fresh way of living

Niepodważalne zaufanie do warzyw i owoców Combilo

Jakość produktów i bezpieczeństwo żywności to bardzo aktualne tematy. Historia uczy nas, jak szybka jest reakcja rynków na podejrzenia o jakichkolwiek nieprawidłowościach. W firmie Combilo jesteśmy tego niezwykle świadomi. Na każdym etapie naszej pracy spełniamy surowe normy następujących certyfikatów jakości: BRC Food Grade A, IFS Food Higher Level, QS oraz RIK. Specjalny zespół ds. jakości zajmuje się przekazywaniem odpowiednich wytycznych wszystkim pracownikom. Stale konsultujemy się również z naszymi dostawcami i partnerami logistycznymi na temat jakości i bezpieczeństwa żywności. Ponieważ wiele warzyw szklarniowych pochodzi od naszych własnych producentów (zrzeszonych w stowarzyszeniu producentów Van Nature), mamy pewność, że wysokie normy jakości faktycznie są respektowane. Oczywiście chętnie i aktywnie spełniamy dodatkowe wymogi stawiane przez naszych odbiorców. Cały łańcuch logistyczny musi gwarantować, że z natury wrażliwe na uszkodzenia warzywa i owoce są przetwarzanie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

 

 

Mają Państwo pytania na temat naszych norm jakości?

Tutaj pobierz nasze Certyfikaty:

IFS Broker

IFS Food

QS Combilo International BV

BRC

Skal

ISO 14001

Wyszukiwanie i śledzenie: ważny element naszej polityki dotyczącej jakości i bezpieczeństwa żywności

Higiena i bezpieczeństwo wszystkich oferowanych przez nas warzyw i owoców nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości. Aby było to możliwe, w firmie Combilo stosujemy system stałego monitorowania bezpieczeństwa żywności. W ramach tego systemu z dużą częstotliwością zlecamy niezależnym laboratoriom wykonywanie losowych kontroli. Podczas tych kontroli nasze produkty są testowane pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych. Innym elementem naszej polityki dotyczącej jakości i bezpieczeństwa jest zaawansowany system śledzenia i wyszukiwania. Wszystkie nasze warzywa i owoce można śledzić od momentu wyjazdu z zakładu producenta do położenia na półce sklepowej. Holenderscy i zagraniczni producenci, z którymi współpracuje firma Combilo, muszą działać zgodnie z wymogami produkcyjnymi wynikającymi z zasad GLOBAL G.A.P. i GMP. Liczy się każdy detal, bo tylko stuprocentowe bezpieczeństwo jest dla nas satysfakcjonujące. Również to wpisuje się w ideę A fresh way of living.

 

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie naszych produktów?