A fresh way of living

Świeżość = czas = logistyczna inteligencja Combilo

Również w handlu warzywami i owocami obowiązuje zasada: czas to pieniądz. Produkt, który jest zbyt długo transportowany, nieodwracalnie traci swoją świeżość, a więc również swoją wartość. W przypadku dużych ładunków przeradza się to w poważne straty finansowe. Codziennie dążymy więc do tego, aby dystans między producentami a odbiorcami był pokonywany jak najszybciej i najskuteczniej. W miarę możliwości i konieczności staramy się organizować dostawy bezpośrednio od producentów do odbiorców. W przypadku ważnych operacji, takich jak składowanie i przeładunek, ważną rolę odgrywa oczywiście również nasze duże centrum logistyczne w Waddinxveen o powierzchni 23 000 m2. Znajduje się ono na terenie Distriparc A12, a więc jest doskonałym węzłem logistycznym. Dzięki zautomatyzowanym liniom przetwórczym możemy tam łączyć ze sobą produkty różnych producentów, pakować je w sposób dostosowany do potrzeb klientów i w odpowiednim momencie przeładowywać partie towarów.

Combilo wybiera właściwy moment

Handel warzywami i owocami nie jest nauką ścisłą. Popytu i podaży nie da się bowiem przewidzieć. Znalezienie odpowiedniej równowagi między podażą a popytem jest procesem dynamicznym – można porównać to z grą w szachy na kilku szachownicach równocześnie. Nasi handlowcy utrzymują stały kontakt z przedstawicielami cenowych mogą różnych rynków i na podstawie najbardziej aktualnych informacji szybko podejmować decyzję „go” lub „no go”. Centrum logistyczne w Waddinxveen stanowi przy tym ważny bufor, który zapewnia możliwość składowania 4000 palet. 50 doków przeładunkowych gwarantuje szybki rozładunek i załadunek produktów, a także płynny crossdocking. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże, czy o małe partie – Combilo traktuje je z największą możliwą starannością. 

Mają Państwo pytania na temat naszych możliwości magazynowych? Prosimy o kontakt.

Combilo zawsze wybiera najbardziej logiczną drogę

Również jeśli chodzi o logistykę, firma Combilo wykazuje dużą elastyczność dzięki solidnej podstawie. Podstawą tą jest w tym przypadku nasz własny tabor pojazdów, który pozwala nam realizować dużą część niezbędnych przejazdów między dostawcami, naszym centrum dystrybucji w Waddinxveen a odbiorcami. Aby zagwarantować odpowiednią dyspozycyjność i niezawodność dostaw, współpracujemy dodatkowo z zewnętrznymi partnerami logistycznymi. Nasi dostawcy wiedzą, że ich delikatne produkty są zawsze w dobrych rękach. Nasi planiści logistyczni codziennie wyszukują najlepsze trasy i dobierają najodpowiedniejszy załadunek. Odpowiedni system śledzenia i wyszukiwania zapewnia nam i naszym odbiorcom informacje o dokładnym położeniu i planowanej dostawie przesyłek. To bardzo ważne, bo niezawodność dostaw jest kwestią kluczową. 

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych możliwości transportu? Prosimy o kontakt.

Codzienne szybkie i sprawne dostawy najświeższych warzyw i owoców