A fresh way of living

W Combilo zrównoważony rozwój trwa już od 1924 roku

Firma Combilo pracowała nad zrównoważonym rozwojem na długo zanim stało się to tak popularnym tematem. Świadczy o tym sam fakt, że działamy w branży handlu warzywami i owocami od dziewięćdziesięciu lat. Przez wszystkie te lata realizowane przez nas procesy samoistnie stawały się coraz bardziej zrównoważone.
Combilo nieustannie krytycznie analizuje swoją działalność. Jesteśmy świadomi roli, jaką odgrywamy dla społeczeństwa, dlatego chcemy dawać dobry przykład. Właśnie dlatego ciężko pracujemy nad tym, aby w najbliższej przyszłości dzięki niezbędnym certyfikatom jeszcze bardziej pokazać na zewnątrz nasze zainteresowanie zrównoważonym rozwojem.

Tutaj pobierz nasz ISO 14001 Certyfikat.

Polityka naszej firmy jest do wglądu u Tineke Ottenheijm

Combilo realizuje cele dotyczące ochrony środowiska i przepisów ustawowych

Firma Combilo bardzo rzetelnie podchodzi do kwestii ochrony środowiska oraz spełnia wszystkie ustawowe wymogi i wytyczne w tym zakresie. Dla nas to jednak za mało. Od końca 2015 roku w naszych systemach chłodzących wykorzystywane będą wyłącznie ekologiczne chłodziwa. Pozwoli to zredukować nasze zużycie energii elektrycznej i gazu o odpowiednio 15% i 40%. W nadchodzących latach zamierzamy również sprawić, aby nasz tabor pojazdów był jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska. Dzięki innowacjom technologicznym w połączeniu z „nowym stylem jazdy” chcemy w ciągu trzech lat zredukować emisję CO2 o 15%. Dążymy również do tego aby wycofać z użycia zbędne i szkodliwe dla środowiska opakowania, a także zapewniamy bezpieczne warunki pracy dla naszych pracowników.

Od 2019 r. Combilo zacznie generować energię poprzez kolektory słoneczne.

Nieustanny zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Firma Combilo chce w najbliższych latach współpracować ze wszystkimi swoimi producentami nad  zmniejszeniem szkodliwego obciążenia dla środowiska. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi chcemy torować drogę dla zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw świeżych produktów. Niezależnie od tego, jak wiele zrobiliśmy w tej kwestii w przeszłości, należy zrobić jeszcze więcej. Musimy brać za to odpowiedzialność z myślą o przyszłości. W ten sposób wspólnie z naszymi partnerami konkretnie przyczyniamy się do realizacji hasła A fresh way of living.