A fresh way of living

Duurzaamheid

Combilo gaat zorgvuldig om met het leefmilieu en streeft continu naar verbeteringen ten aanzien van het milieu en het voorkomen van vervuiling. We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en willen daarin graag het goede voorbeeld geven. Sinds 2014 beschikt Combilo over een ISO 14001 certificaat en daar zijn we trots op.

Download hier ons ISO 14001 certificaat.

Onze beleidsverklaring is op te vragen bij Tineke Ottenheijm

 

Combilo realiseert de doelstellingen op het gebied van milieu en wetgeving

Jaarlijks formuleert Combilo een aantal milieu doelstellingen hetgeen inmiddels geleid heeft tot behoorlijke besparingen. Zo gebruiken we voor onze koelinstallatie uitsluitend milieuvriendelijke koudemiddelen. Tevens beschikt Combilo over uitsluitend Euro 6 vrachtwagens en hebben onze chauffeurs rijstijl trainingen gevolgd hetgeen afgelopen jaren geleid heeft tot behoorlijke besparingen in de CO2 uitstoot. Middels diverse energiebesparende maatregelen, denk aan ledverlichting en een energiezuinige koel- en verwarmingsinstallatie hebben we afgelopen jaren aanzienlijk bespaard op elektra- en gasverbruik. Daarnaast zal Combilo vanaf 2019 energie gaan opwekken middels het gebruik van zonnepanelen. 

Continu met elkaar de vers keten verduurzamen

Combilo werkt met haar telers aan een structurele verlaging van de milieubelasting. Samen met onze relaties willen wij graag de weg inslaan naar verduurzaming van de vers keten. Zo geven we samen met onze partners concreet inhoud aan A fresh way of living.