A fresh way of living

Duurzaamheid

Combilo gaat zorgvuldig om met het leefmilieu en streeft continu naar verbeteringen ten aanzien van het milieu en het voorkomen van vervuiling. We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en willen daarin graag het goede voorbeeld geven. Sinds 2014 beschikt Combilo over een ISO 14001 certificaat en daar zijn we trots op.

Download hier ons ISO 14001 certificaat.

Onze beleidsverklaring is op te vragen bij Tineke Ottenheijm

 

Combilo realiseert de doelstellingen op het gebied van milieu en wetgeving

Jaarlijks formuleert Combilo een aantal milieu doelstellingen hetgeen inmiddels geleid heeft tot behoorlijke besparingen. Zo is onze koelinstallatie vervangen zodat we inmiddels uitsluitend gebruik maken van milieuvriendelijke koudemiddelen. Inmiddels beschikt Combilo over negen Euro 6 vrachtwagens en hebben onze chauffeurs een rijstijl training gevolgd hetgeen afgelopen jaren geleid heeft tot behoorlijke besparingen in de CO2 uitstoot. Middels diverse energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, een energiezuinige verwarmingsinstallatie en automatische schakelaars hebben we afgelopen jaren aanzienlijk bespaard op elektra- en gasverbruik.
Daarnaast is ons wagenpark vergroend, wordt ons schoonafval vergist en gebruiken we dunnere folie als verpakkingsmateriaal.

 

Combilo gaat door op het gebied van duurzaamheid!

Voor 2018 en 2019 hebben wij wederom een aantal doelstellingen geformuleerd. Zo hebben wij onszelf als doel gesteld voor de komende twee jaren het electra verbruik verder terug te dringen en de CO2 uitstoot van onze vrachtwagens te reduceren.

ISO 14001

Continu met elkaar de versketen verduurzamen

Combilo wil de komende jaren met al haar telers werken aan een structurele verlaging van de milieubelasting. Samen met onze relaties willen wij graag de weg inslaan naar verduurzaming van de vers keten. Hoeveel we daar in het verleden ook aan hebben gedaan, er is meer nodig. Met het oog op de toekomst zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo geven we samen met onze partners concreet inhoud aan A fresh way of living.